Obnova postojeće internet stranice i uvođenje e-commerce rješenja u poslovanje tvrtke

Obnova postojeće internet stranice i uvođenje e-commerce rješenja u poslovanje tvrtke
Category: News

Naziv projekta: Obnova postojeće internet stranice i uvođenje e-commerce rješenja u poslovanje tvrtke

Korisnik: MARINE MEDIA d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0282

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

Sažetak projekta:
Ulaganjem u redizajn postojeće internet stranice tvrtke i izradu e-commerce i m-commerce rješenja unaprjeđuje se poslovanje tvrtke, te povećava vidljivost turističke ponude Republike Hrvatske na globalnoj karti nautičkog turizma. Postojeća web stranica pruža samo osnovne informacije o poslovanju tvrtke, samo je donekle interaktivna, no cjelokupni koncept je zastario u odnosu na konkurenciju i trendove na tržištu. Od vremena kada je napravljena, mogućnosti i značajke web dizajna su se uvelike promijenili i napredovali. Nije moguće staviti kvalitetan sadržaj, brzo ga mijenjati i dodavati, te pogotovo nije moguće uvesti planirana e-commerce i m-commerce rješenja.
Tvrtka posjeduje veliku infrastrukturu u smislu plovila za najam i ostale prateće opreme, zatim velik potencijal u smislu kapaciteta i raznovrsnosti pružanja usluga, te je odlično povezana s ostalim dionicima u turizmu poput lokalnih OPG-ova i ostalih subjekata koji nude turističke usluge.
Nova web stranica će omogućiti razvoj promocije tvrtke, ali i cjelokupnog turističkog sektora Republike Hrvatske. Općenito, u sektoru nautičkog turizma klijentela ima u pravilu veliku kupovnu moć, te će povećanje prometa za tvrtku doprinijeti i povećanju turističke ponude RH. Osim sadržaja vezano za tvrtku, na stranicu će se stavljati i sadržaji vezano za kulturne i povijesne znamenitosti, lokalnu hranu te za ostale značajke ukupne turističke ponude.
Uvođenjem e-commerce i m-commerce rješenja u poslovanje kreirat će se potpuno novi kanal distribucije i tako povećati i ubrzati obrtaj pružanja usluga tvrtke, povećati likvidnost odnosno kvalitetan novčani tijek, kojeg će potom biti moguće dalje ulagati u poslovanje.
Doprinijet će se povećanju korištenja mrežnih rješenje u MSP sektoru, dok će se vidljivošću stranice doprinijeti i povećanju svijesti o važnosti informacijskog društva u Republici Hrvatskoj, te potaknuti njegov razvoj.
Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske te povećanoj primjeni mrežnih rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj.
Specifični cilj je redizajnom postojeće internet stranice i uvođenjem e-commerce te m-commerce rješenja u proces poslovanja stvoriti podlogu za promotivne i distributivne aktivnosti tvrtke te ostvariti veći i kvalitetniji tržišni nastup.

Ispunjenjem ciljeva ostvarit će se sljedeći rezultati:

 • Povećana primjena mrežnih rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća u RH
 • Redizajnirana postojeća internet stranica i uvedena e-commerce i m-commerce rješenja u poslovanje tvrtke
 • Povećan broj zaposlenih djelatnika za minimalno 3 do 2021. godine
 • Povećani prihodi tvrtke za minimalno 38% u 2020. godini, te daljnja postupna povećanja

Ciljane skupine projekta su:

 • postojeći i novi djelatnici tvrtke koji će osiguravati svoju egzistenciju radom u tvrtki, ali i povećavati svoja znanja i iskustva u području korištenja mrežnih tehnologija;
 • dionici iz područja pružanja drugih usluga u turizmu osim nautičkih usluga - restorani, hoteli, nacionalni parkovi, parkovi prirode, privatni iznajmljivači,
 • OPG-ovi, obrti i drugi dionici domaćeg turizma koji će provedbom projekta uslijed veće potražnje za uslugama nautičkog turizma i sami ostvariti veći promet od klijenata tvrtke

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 30.690,00 HRK
 • Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 3

Ukupna vrijednost projekta: 102.300,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 71.610,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 28.01.2019.-28.01.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Damir Peteh, direktor

E-mail: sales@waypoint-int.com

Više informacija potražite na poveznicama:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća MARINE MEDIA d.o.o.

We use cookies to provide high quality service experience to our clients and full functionality of our website. By continuing to use our website without changing your cookie settings, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy